به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: امید است با استعانت ازدرگاه خداوند متعال و با تلاشهای پرسنل خدوم شرکت گاز استان مرکزی حرکت در راستای بهبود عملکرد و اصلاح ساختارادامه یابد و موجبات رضایتمندی حداکثری مردم شریف استان مرکزی دراین حوزه فراهم گردد.

بر اساس همین گزارش سمیعی در ادامه گفت: طبق نتایج ارزیابی عملکرد منتشر شده ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، این شرکت در اجرای برنامه ها و اهداف کمی اصلاح نظام اداری و اهداف تخصصی با کسب امتیاز 865 درشاخص های عمومی  و امتیاز 986 در شاخص های اختصاصی، به امتیاز 1851 درامتیازکل و رتبه هشتم در بین 54 دستگاه دست یافت درگروه زیربنایی و توسعه زیرساخت نیز مقام سوم را کسب نموده است.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی