به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی, در راستای ایفای وظایف مسئولیت های اجتماعی وبه منظورتعامل با عموم مردم و کارکنان ،جلسه ملاقات عمومی با مهندس لطفی ،مدیر مخابرات منطقه مرکزی ،سه شنبه هر هفته انجام می شود.

بر اساس این گزارش متقاضیان ملاقات می توانند با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با شماره تلفن ۲۰۲۱ سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰تا ۱۲ بامهندس لطفی ملاقات حضوری داشته باشند و از نزدیک مسائل ومشکلات خود را مطرح نمایند.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی