به گزارش اکونا پرس،

سعید ابراهیمی با بیان اینکه شهرداری اصفهان طی سال‌های اخیر در پیاده‌سازی الگوی ملی تعالی سازمانی در مجموعه شهرداری و سازمان‌های وابسته تلاش‌های خوبی را انجام داده است، اظهار کرد: الگوی تعالی سازمانی، بخش‌های مختلفی دارد و سعی می‌کند از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، از جمله اینکه در یک سازمان مدیریت و راهبری در آن به چه شکل اتفاق می‌افتد.

وی افزود: این الگوها فرایندهای ارائه خدمات در آن سازمان را ارزیابی می‌کند همچنین هرکدام از این معیارها در الگوی تعالی سازمانی، خروجی‌های عملکرد سازمان را در قالب نتایجی که برای مردم، پیمانکار و کارکنان دارد، امتیاز بندی می‌کند و در این راستا سیاست‌گذاری‎‌ها و اقدامات عملی توسط یک تیم، راستی‌آزمایی می‌شود و یک الگوی ارزیابی متوازن در تمام بخش‌ها، سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: در حوزه تأمین منابع مالی، مشارکت‌ها، فرایندها، رهبری سازمان، خروجی‌ها و نتایج سازمان یک نگاه متوازن به کل سازمان و الگوهای ارزیابی و تعالی دارد و سعی می‌کند به تمام ابعاد سازمان توجه کند و اگر نقاط ضعف و فرصت‌های بهبودی وجود دارد، در تمام اجزا و لایه‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: این یک الگوی استاندارد است که در سطح ملی مورد استفاده شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر قرار می‌گیرد و هر سازمان با عملکرد خود مقایسه می‌شود و سعی می‌کند نقاط ضعف خود را برطرف کند و در مسیر تعالی گام بردارد.

ابراهیمی افزود: سه سال متوالی است که شهرداری اصفهان و مجموعه سازمان‌های وابسته به آن در قالب الگوی ملی و تعالی ارزیابی داخلی توسط همکاران درون‌سازمانی، همچنین همکاران و ارزیابان بیرونی انجام می‌شود که این ارزیابی‌ها فرصت بسیار خوبی برای سازمان است تا نقاط قابل بهبود خود را شناسایی و به شاخص‌های عملکردی خود توجه کند و وضعیت‌سنجی در راستای تعالی و ارائه خدمات با کیفیت آن سازمان صورت گیرد.

وی با اشاره به اختتامیه تعالی سازمانی در مجموعه ۱۵ سازمان و پنج شرکت وابسته به شهرداری اصفهان، اظهار کرد: تمام سازمان‌ها از خردادماه سال جاری اظهارنامه‌های تعالی خود را تهیه کرده بودند که این فرایند چند ماهه در قالب یک کار تیمی بسیار ارزشمند به هماهنگی بین بخش‌ها کمک شایانی می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی این ارزیابی‌ها در قالب گواهی‌ها، جوایز و نتایجی که سازمان‌ها به دست آورده بودند، انجام شد و سازمان‌های رشد یافته یا آن‌هایی که تغییرات کمتری به دست آورده بودند، مشخص شدند.

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین‌بار در قالب تندیس تعالی در سطح ملی شرکت می‌کنیم، زیرا سازمان‌هایی که در این سطح شرکت می‌کنند به یک بلوغ در پیاده‌سازی این مدل‌ها رسیده‌اند، ادامه داد: اظهارنامه ۱۵۰ صفحه‌ای از عملکرد شهرداری اصفهان در حوزه تعالی سازمانی برای مدیریت صنعتی ارسال و اعلام می‌کنیم در معیارهای مختلف تعالی چه اقداماتی انجام داده‌ایم و اسناد و شواهد و مدارک و شاخص‌ها را نیز گزارش می‌کنیم تا تیم ارزیابان تعالی به عنوان داوران ملی آن را مطالعه کنند؛ این تیم متشکل از هفت نفر ارزیاب روز بیست‌وششم دی‌ماه سال جاری در مجموعه شهرداری اصفهان استقرار پیدا می‌کنند تا اظهارات اعلام شده شهرداری را راستی‌آزمایی کنند که و بر اساس آن ممکن است تندیس تعالی را دریافت کنیم یا ممکن است همچنان تشخیص داده شود در چهار ستاره تقدیرنامه تعالی باقی بمانیم که امیدواریم امسال تندیس را به دست آوریم.

وی افزود: بی‌شک پیاده‌سازی این مدل‌ها و الگوها در سازمان‌های خدماتی و تولیدی به ارتقای کیفیت خدمات آنها و رضایت بیشتر شهروندان و مشتریان می‌انجامد و امیدوارم این حرکت کمک کند که شهرداری اصفهان روزبه‌روز خدمات خود را بهبود دهد و شرایط بهتری را برای زندگی شهروندان در شهر ایجاد کند.

اصفهان_محسن راعی