به گزارش اکونا پرس،

سعید ابراهیمی با اشاره به اختتامیه جشنواره تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان اظهار کرد: جایزه ملی تعالی، الگویی است که سازمان‌های پیشرو، خود را در یک معیار استاندارد ملی و جهانی ارزیابی می‌کنند.

وی افزود: این چهارمین دوره‌ای است که شهرداری اصفهان در آن شرکت می‌کند؛ در سه دوره گذشته توانستیم در سطح تقدیرنامه امتیاز داشته باشیم که آخرین امتیاز آن تقدیرنامه چهار ستاره است، اما برای دریافت تندیس لازم بود به امتیاز ۴۵۰ دست یابیم که نتوانستیم چنین امتیازی کسب کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: این دوره در سطح تندیس شرکت کردیم و امیدواریم که امتیاز ارزیابی بیش از ۴۵۰ کسب کنیم، لذا به میزانی که امتیازات افزایش می‌یابد تکالیف آن سازمان سنگین‌تر می‌شود.

وی با اشاره به استانداردهای الگو و ارزیابی انجام شده در چهار روز تصریح کرد: فرایند دریافت جایزه ملی تعالی به گونه‌ای است که سازمان متقاضی اظهارنامه‌ای تدوین می‌کند و تیم داوری که تا دقایق آخر هویت آن‌ها مشخص نیست، گزارش را مطالعه کرده و سپس بازدید میدانی انجام می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: تیم ارزیاب با مراجعه حضوری ابهامات موجود در اظهارنامه یا نقاط سوال خود را مطرح می‌کنند و با بررسی مستندات، شواهد و اطلاعاتی که ما باید به عنوان دستگاه اجرایی به آن‌ها ارائه می‌دهیم، همچنین رصد سامانه‌ها، ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ارسالی را راستی آزمایی می‌کنند.

وی گفت: این نشست نیز آخرین بخش اختتامیه جشنواره بود که معیار رهبری مطرح شد؛ در الگوی تعالی معیار رهبری جزو نخستین معیارها برای تکمیل اظهارنامه است، اما در فرایندهای ارزیابی به عنوان آخرین معیار در نظر گرفته می‌شود، زیرا همه تجلی فعالیت‌هایی که سازمان انجام می‌دهد در نتایج و فرایندهای مختلف خود در رهبری سازمان تجلی می‌کند که بر همین اساس در ارزیابی نهایی آخرین جلسه است.

الگوی تعالی به ادبیات دیدگاه کارکنان و مجموعه عمق می‌دهد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: در این نشست جلسه ارزیابی معیار رهبری را داشتیم و در نهایت جمع‌بندی اولیه توسط تیم داوری، تیم ارزیاب، گزارش بازدید میدانی تیم ارزیابی به همراه اظهارنامه‌ای که در گذشته توسط کمیته علمی و کمیته داوری دبیرخانه جایزه ملی تعالی مجدد ارزیابی و اجماع می‌شود، اعلام می‌شود و در اسفندماه جشنواره انتخاب برگزیدگان و امتیازات نهایی است که مشخص می‌شود شهرداری اصفهان در چه سطحی توانسته است کسب امتیاز کند.

وی خاطر نشان کرد: فارغ از دریافت جایزه، تندیس و تقدیرنامه، الگوی تعالی به شدت به سازمان شهرداری کمک می‌کند که نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند، تجربه‌ها و موفقیت‌ها، نقل و انتقال و فرهنگ تعالی را بین سازمان‌ها تسریع یابد.

ابراهیمی اظهار کرد: الگوی تعالی به ادبیات دیدگاه کارکنان و مجموعه عمق می‌دهد و با توجه به اینکه می‌توان کارهای بسیاری به خصوص در حوزه فرایندها، انجام داد، لذا این فضا با یک اقدام تمام شدنی نیست و به نوعی الگوی تدریجی بهبود و الگوی مستمر بهبود برای سازمان است.

وی با بیان اینکه این جشنواره فارغ از نتایج آن برای شهرداری اصفهان فرصت خوبی است که خود را با یک الگوی ملی و جهانی ارزیابی، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند و برای رفع نقاط ضعف خود برنامه‌ریزی داشته باشند، افزود: قرارگیری ارزیابان بیرونی در کنار ارزیابان درون سازمانی، کمک کننده است، زیرا به‌طور معمول ارزیابان، افرادی باتجربه ارزیابی با سازمان‌های برتر هستند، شناخت فرایندی و مدل را به خوبی می‌دانند و معیارها و زیرمعیارها را به خوبی می‌شناسند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اظهار کرد: حضور ارزیابان بیرونی نیز برای ارزیابان که به نوعی با سازمان شهرداری اصفهان مواجه می‌شوند و هم برای کارکنان شهرداری اصفهان به جهت مواردی که ارزیابی می‌کنند، کمک کننده است و می‌تواند مسیری برای رشد آینده بخش مربوطه باشد.

وی گفت: چنانچه در این دوره شهرداری اصفهان بتواند امتیاز بالای ۴۵۰ را کسب کند، جزو سازمان‌های بلوغ یافته در حوزه تعالی قرار خواهد گرفت.

اصفهان_محسن راعی