فرزاد مخلص الائمه در کارگروه تامین انرژی استان گفت:تمامی ادارات استان موظف به خاموش کردن تمامی سیستم های گرمایشی و روشنایی خود در پایان وقت اداری و کاهش ۱۰درصدی مصرف در ساعات اداری هستند.

 وی افزود:برای مدیریت مصرف انرژی و فعالیت تمامی واحدهای تولیدی استان نیاز به صرفه جویی مشترکان خانگی است از همه مردم استان میخواهیم در این امر مهم یاری گر ما باشند.

استاندار مرکزی بیان کرد:برای مدیران مدارسی که در کاهش مصرف انرژی در واحدهای آموزشی خود تلاش کنند و تا ۱۵ بهمن با مدیریت بهینه در مصرف گاز صرفه جویی کنند تشویق هایی در نظر گرفته شده است.

وی گفت:بانک ها به غیر از شعب کشیک و بانک های مستقر در شهرک های صنعتی برای کاهش مصرف انرژی در دو پنجشنبه آینده تعطیل خواهند بود و برای تامین انرژی استان ادارات در دو پنجشنبه آینده به صورت دور کاری فعالیت خواهند داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در این کارگروه گفت: کاهش ۳۰درصدی مصرف صنایع بالای یک مگاوات،خاموش کردن چاه های آب کشاورزی از ساعت ۱۱ تا ۱۷،کاهش ۱۰درصدی مصرف برق در ساعات اداری و تعدیل روشنایی معابر و میادین و مدیریت مصرف مشترکین خانگی و تجاری برای گذر از پیک مصرف زمستان ضروری است.

محمود محمودی افزود: حداکثر بار در بخش صنعت ۴۰۰مگاوات بوده و ۱۲۶صنعت بالای یک مگاوات در استان وجود دارد.

وی باتوجه به افزایش مصرف گاز کشور به دلیل کاهش محسوس دمای هوا، ازآنجایی که بخش قابل توجهی ازگازمصرفی کشور، صرف تولید برق در نیروگاه های گازی می شود، ضروری است مشترکان برق استان مرکزی به ویژه بخشهای خانگی وتجاری به مانند روزهای اخیر، با مدیریت بهینه مصرف و حذف مصارف غیر ضرور، همچنان همراه و یاریگر خدمت گزاران خود دربخش تامین انرژی برق در استان باشند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: اگرنیروگاه های گازی باکمبود سوخت گاز مواجه شوند، امکان تولید برق در این نیروگاهها مختل شده و از نظر فنی شبکه توزیع برق کشور توان پاسخگویی بار اضافی مشترکان برق را نخواهد داشت .

محمودی گفت : صنایعی که ظرفیت بالای یک مگاوات دارند تلاش خواهند کرد تا مصرف انرژی خود را به میزان حدود ۳۰درصد کاهش دهند و این اختیار و امکان برای آن‌ها فراهم شده که این کاهش مصرف انرژی را در هر ساعت از شبانه روز و در یک برآیند کلی اعمال کنند تا با برنامه و ظرفیت تولیدی صنایع تداخلی نداشته باشد.

 

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی