به گزارش اکونا پرس،

شرکت های برق منطقه ای باختر و آب و فاضلاب استان مرکزی هم در این دوره مسابقات توانستند رتبه های دوم وسوم را کسب کنند.

سعید حلت آبادی،مهدی کنعانی ،مهدی جولانی ،مهدی صفا،مصطفی نجف پور،علی عزیز آبادی ،محسن میرزاخانی،علی اصغر جونوشی ،مجتبی رضایی و مصطفی دهقانی اعضای تیم والیبال شرکت توزیع برق در این دوره از مسابقات بودند و داریوش منصوری مربیگری این تیم و حسن ریاحی نسب سرپرستی این تیم را برعهده داشت.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی