• رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

    رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:باید موانع پیش روی صادرات را برداشت و تصمیمات عجولانه نگرفت، به این معنا که نیازهای تشکل های صادراتی را برطرف کرد، این در حالی…