به گزارش اکونا پرس،

به نقل از کیتکو نیوز ،چین طی سال های اخیر بیش از 18 درصد تقاضای جهانی نقره را به خود اختصاص داده است. چین سومین کشور تولید کننده بزرگ نقره در جهان به شمار می رود.
تقاضای چین برای نقره در پنل های خورشیدی طی سال های اخیر به شدت افزایش داشته است به طوری که در سال 2017 میلادی این رقم به بیش از 65 میلیون اونس رسیده است. بیش از 70 درصد تولید پنل های خورشیدی جهان اکنون در چین انجام می شود.
رشد تقاضا از سوی صنایع الکترونیکی نیز عامل مهمی برای افزایش مصرف نقره در چین خواهد بود. مصرف نقره در بخش الکترونیک چین در سال 2017 میلادی به بیش از 78 میلیون اونس رسیده است.
پیش بینی می شود روند رو به رشد اقتصاد چین طی سال های آینده عامل مهمی برای افزایش تقاضای فلزات گرانبها به خصوص نقره خواهد بود.
تقاضای جواهرات نقره نیز طی سال های آینده در بازار چین رو به افزایش خواهد بود.