بر اساس اطلاعات موجود، محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با 1.353 میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با 1.205 میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
 
سایر گروه‌های کالای وارداتی به شرح زیر از محل ارز حاصل از صادرات در نیما تامین ارز شده است:
 
- لاستیک، پلاستیک و مواد و محصولات شیمیایی و سلولزی1.132 میلیون یورو
- تجهیزات حمل و نقل ٦٧٧ میلیون یورو
- صنایع معدنی ٤٣٥ میلیون یورو
- کشاورزی ٢٥٣ میلیون یورو
- محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانی٢٥٤ میلیون یورو
- پتروشیمی و گاز مایع ١٧٩ میلیون یورو
- محصولات فلزی و لوازم خانگی ١٢٩ میلیون یورو
- مواد معدنی١٣٨ میلیون یورو
- نساجی، چرم و پوشاک ١١٣ میلیون یورو
- سایر موارد ٩٦٦ میلیون یورو
 
گفتنی است این میزان ارز، صرفاً تامین ارز از طریق سامانه نیما بوده است.