به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از کیتکو نیوز، اظهارات محتاطانه مقام های ارشد فدرال رزرو آمریکا درباره وضعیت نرخ بهره طی ماه های آینده از یک سو و نگرانی های مربوط به ادامه تعطیلی دولت آمریکا و سایر ریسک های سیاسی موجب افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر شده است.

بر اساس این گزارش در نظرسنجی جدید کیتکو نیوز ۱۵ تحلیلگر ارشد اقتصادی شرکت کردند که ۱۱ نفر معادل ۷۳ درصد پیش بینی کردند قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.۲ نفر معادل ۱۳ درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده کاهش می یابد و ۲ نفر دیگر نیز گفتند قیمت طلا تغییری نخواهد داشت.

در نظرسنجی آنلاین نیز ۴۰۴ نفر شرکت کردند که ۲۳۰ نفر معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند. ۹۹ نفر دیگر معادل ۲۵ درصد اعلام کردند قیمت طلا با کاهش روبرو می شود و ۷۵ نفر دیگر معادل ۱۹ درصد گفتند قیمت طلا تغییری نخواهد داشت.

هفته گذشته ۵۵ درصد تحلیلگران اقتصادی و ۷۷ درصد سرمایه گذاران به افزایش قیمت طلا رای داده بودند. قیمت طلا در هفته گذشته با رشد ۰.۳ درصدی روبرو شده است.