به گزارش اکونا پرس،

زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با "صدای بانک "افزود: برای تبدیل واحد پولی کشور،باید اسکناس های موجود در جامعه براساس مکانیزمی تغییر کند و انجام این مهم نیاز به هزینه دارد؛ بنابراین مطلوب است تصمیم جامعی برای تغییر واحد پول ملی اتخاذ شود که نیاز نباشد،بطورمثال چندسال دیگر تصمیم به حذف سه صفرگرفته شود و هزینه جدیدی ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان این طور اظهار کرد که طبق شرایط اگر این طرح  اجرایی می شد باید یک صفر از سیستم پولی کشور حذف می شد ضمن آنکه با توجه به نرخ تورم بالایی که در سال های گذشته شاهد بودیم و این رخداد منجر به کاهش ارزش اسکانس های موجود شده است باید صفر های بیشتری را از پول ملی حذف کرد.

سعیدی مبارکه با بیان اینکه اجرای این طرح اقدام مثبتی برای بدنه اقتصاد کشور خواهد بود تصریح کرد: قطعا حذف صفر از پول ملی به تسهیل فعالیت ها و مبادلات اقتصادی منتهی می شود بنابراین تغییر واحد پولی از ریال به تومان اقدام مثبتی است که البته باید لایحه مرتبط با این موضوع درمجلس مصوب شود.