به گزارش اکونا پرس،
امروز در بازار آزاد ، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۹ هزار و ۱۵۰ هزار تومان است.