به گزارش اکونا پرس،

در این مانور عملیاتی 5 نفر تیم فرماندهی صحنه حادثه و 22 نفر از تیم های عملیاتی مشارکت داشتند و موفق شدند در زمان تعیین شده به اهداف مورد نظر دست یابند.
یکی از اهداف مهم این مانور به چالش کشیدن و ارزیابی بدنی تیم آتش نشانی در مواجه با حادثه در گرمای طاقت فرسای 46 درجه این روزهای منطقه بندر امام خمینی بود که خوشبختانه نفرات به خوبی از انجام وظایف محوله برآمدند.
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بعنوان تنها تولید کننده PET در ایران برنامه جامعی برای مقابله با شرایط اضطراری تهیه و تدوین نموده است که یکی از اجزاء مهم آن تمرینات و مانورهای روتین سازمان است که بطور ماهانه در حال انجام می‌باشد.