به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام ، در راستای ارتقاء سطح کیفی و تعالی سازمانی    برنامه  خود ارزیابی توانمندی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل تک چی و ‪ PCF ‬ ( چارچوب دسته بندی فرآیندی) از 18 تیرماه تا 7 مرداد ماه به مدت 21 روز در مجتمع پتروشیمی بندرامام توسط یک گروه ارزیاب 15 نفره از کارشناسان و متخصصان پتروشیمی بندرامام انجام شد.

این خود ارزیابی با حضور و مشارکت 130 نفر از مدیران، مسئولین و کارشناسان مختلف شرکت در 13 جلسه صورت گرفت.

 

در همین راستا پیش از 300 فرآیند سازمانی پتروشیمی بندرامام توسط ارزیابان و کارشناسان با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است مدل ارزیابی تک چی متعلق به شرکت تک چی می باشد که بعنوان فعال در زمینه اندازه گیری و عارضه یابی پیشرفته سازمانی در کشور فعالیت می کند. این درحالیست که بر اساس مطالعه و بررسی های صورت گرفته بیش از 300 شرکت ایرانی توسط شرکت تک چی و با مدل ارزیابی تک چی بومی و  منطبق با فرهنگ و ساختار شرکت های ایرانی تعریف شده اند.

شایان ذکر است شرکت پتروشیمی بندرامام در اردیبهشت ماه سال جاری یک دوره آموزشی 5 روزه را تحت عنوان تربیت ارزیابان داخلی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل تک چی و ‪PCF‬ برگزار نمایید.