به گزارش اکونا پرس،

به نقل از نفت آنلاین ؛ در راستای برگزاری مناقصات طرح های نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، شرکت OEID موفق شد ، به عنوان توسعه دهنده میدان سیاهمکان به ناوگان سایر شرکت های توسعه دهنده این مخازن بپیوندد .

لازم به توضیح است ، شرکت oeid از توان ناوگان دکل های شرکت ملی حفاری جهت توسعه میدان سیاهمکان استفاده خواهد کرد.