به گزارش اکونا پرس،

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (شنبه 98/05/26) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، قریب به  178،000 کیلووات برق توسط سه نیروگاه تولید نیروی برق پرند مپنا، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد و تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل ماهانه شهریور عرضه خواهد  شد.

این در حالی است که پیرو مصوبه مورخ 98/04/17 وزیر محترم نیرو در خصوص مقررات ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور و اعلام نرخ ترانزیت انرژی برق مصارف صنعتی با قدرت بیش از 5 مگاوات توسط شرکت توانیر، خریداران برق با مراجعه به شرکت های برق منطقه ای و مبادله الحاقیه درصدد از سرگیری مجدد معاملات خود از طریق بورس انرژی ایران هستند.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/06/22گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/05/27, 98/05/28 و 98/05/29 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.