به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی بورس تهران به نقل از مدیریت پذیرش- اوراق مشارکت شهرداری مشهد به مبلغ 3.000 میلیارد ریال، با نرخ سود علی ­الحساب 20% سالانه، براساس  بند 2 مجوز شماره 96 / 428165  مورخ 1396 / 12 / 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تأمین مالی تکمیل فاز 2 خط 3 قطار شهری مشهد، درج شد. این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یکبار است. ضمانت این اوراق را بانک آینده برعهده دارد. بر اساس مجوز این اوراق، متعهد پذیره ­نویس تامین سرمایه امین، عامل فروش اوراق کارگزاری امین آوید و امین اوراق موسسه حسابرسی آزموده­ کاران می ­باشد.