به گزارش اکونا پرس،

در بخشی از متن این حکم آمده است: "انتظار دارد با صرف همت و تلاش مضاعف و حسن هماهنگی و تعامل با عوامل خبره و صاحبنظر سازمانی و برون سازمانی و بهره گیری از ظرفیت های موجود، موجبات پیشبرد وظایف خطیر محوله، علی الخصوص رشد و توسعه سهم صادرات کشور در تراز تجاری و مبادلاتی را با اعمال تصمیمات مناسب و شجاعانه فرآهم نمایید."
گفتنی است، زادبوم پیش از این معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت بود.