به گزارش اکونا پرس،

رضا رحمانی امروز سه شنبه در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان و تاکید بر این مطلب، افزود: اهمیت این ارتباط به خصوص در شرایط تحریم بیشتر احساس می شود و اتاق باید این ارتباط را به بدنه فعالان اقتصادی منتقل کند.

او با اعلام اینکه محدودیتی برای حضور در جلسات با فعالان بخش خصوصی ندارم، یادآوری کرد: در سفرهای استانی که داریم نیز، اینگونه جلسات را برگزار می کنیم اما اجرایی شدن موارد مصوب در این جلسات باید به جد پیگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع سهم صنعت از تسهیلات بانکی، گفت: بانک مرکزی این سهم را ۲۷ درصد اعلام کرده است، اما این سهم باید برای حمایت از تولید بیشتر شود و این مهم را با کمک بخش خصوصی پیگیری می کنیم.

رحمانی برگزاری اینگونه جلسات را برای رسیدن به یک اجماع مشترک در پیشبرد امور مفید و موثر دانست و افزود: جلسات باید به خصوص در این شرایط تحریمی منجر به تصمیمات خاص شود تا اثرات خود را به صورت ملموس نشان دهد.

گفتنی است در این جلسه، نمایندگان تشکل های وابسته به اتاق، جمعی از روسای اتاق های سراسر کشور و روسای کمیته های تخصصی اتاق حضور دارند.