موضوعی که حالا در چند سال اخیر به گفتمان غالب در فضای علمی تبدیل شده و بسیاری بر این باورند که تحقق آن و اشتغال موثر نخبگان در مشاغل تخصصی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات و مسائل کشور را حل و رفع کند. این عده از کارشناسان اعتقاد دارند جدا از همه اهمال‌کاری‌هایی که در دولت‌های گذشته انجام شده، فقدان بکارگیری نخبگان در مناصب اصلی و مشاغل تخصصی، بزرگترین خسران کشور و بزرگترین عامل بروز مشکلات و چالش‌های موجود، عدم‌بکارگیری نخبگان و متخان بومی در سال‌های گذشته بوده است.

در حالیکه رهبری معظم انقلاب بارها و بارها بر ضرورت بکارگیری توان نخبگانی در حل مشکلات کشور تاکید مصرانه داشتند و معظم له در دیدارهای مستمر خود با نخبگان بر لزوم هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی بر این مهم تاکید داشته و دارند و حتی به منظور گفتمان‌سازی و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه خاصه بین مسئولان، در نامگذاری سال‌های اخیر نیز از کلیدواژه‌های رایج در فضای نخبگان استفاده کردند.

با این حال اما این موضوع همچنان در محاق سیاست‌زدگی و جریان‌های مختلف سیاسی قرار دارد و کمترین توجه ممکن را به خود جلب کرده است؛ این در حالیست که کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و دیگر شاخص‌های توسعه‌یافتگی پایدار و پیشرفت همه‌جانبه، راهی به جز مراجعه به نخبگان و زمینه‌سازی برای ایده‌پردازی و ایده‌پروری و در نهایت عملیاتی شدن اندیشه آنان ندارد و غیر از این هیچ راه دیگری برای حل کلان‌مسائل کشور وجود نداشته و ندارد.