با همین چند جمله می‌توان به اهمیت صادرات در دنیای امروز پی برد؛ به دلیل همین اهمیت و اثرگذاری بالاست که بسیاری از کشورهای در حال توسعه اهم فعالیت‌ها و رویکردهای اقتصادی خود را در حوزه صادرات متمرکز کرده‌اند و به این باور رسیده‌اند که تنها از طریق توسعه صادرات است که می‌توانند مسیر پیشرو را با قدرت و کیفیت برتر طی کنند.

علاوه بر این، تجربه جهانی نیز به خوبی اثربخشی صادرات بر دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد چطور و چگونه کشورهای پیشرفته توانستند از طریق گسترش بازارهای محصولات خود هم اقتصادشان را از ورشکستگی نجات دهند و هم اهداف سیاسی و فرهنگی خود را تامین کنند. با این حال همچنان موضوع صادرات در ایران به عنوان یک مسئله جانبی در دستورکار دولت‌‌ها قرار داشته و دارد.

ضروری است که کشور برای نیل به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی حتی بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع صادرات را بسیار جدی‌تر از قبل دنبال کند و با پرداخت و اعطای حمایت‌های مختلف و سیاست‌های تشویقی، خون تازه‌ای در رگ صادرات و به تیغ آن اقتصاد جاری کند.

نکته مهم دیگر درباره صادرات، جلوگیری از قاچاق است. متاسفانه در یک دهه اخیر قاچاق لطمات و آسیب‌های بسیاری به پیکره صادرات وارد کرده که تبعات آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. دولت برای موفقیت در بخش صادرات، در کنار تمام سیاست‌ها دقیق و کارشناسانه، باید بعد نظارتی خود را بر مبادی صادراتی افزایش دهد و مقررات سفت و سختی برای کنترل مرزها تدوین و اعمال کند.

منبع: روزنامه روزگارما