احمد دلیری در گفتگو با «روزگارما» با تاکید بر لزوم توسعه صادرات و نقش آن در رونق تولید و اشتغالزایی، گفت: بدون تاکید بر صادرات، توسعه اقتصادی به هیچ وجه قابل دسترسی نیست چراکه صادرات سبب پویایی اقتصادی است و همواره دریچه‌های تازه و افق‌های جدیدی به سمت اقتصاد باز می‌کند.

وی با بیان اینکه صادرات نوعی پیوند با اقتصادهای بزرگ است، افزود: اگر شاخص‌های اقتصاد را زنجیره‌های به هم پیوسته فرض کنیم، صادرات را می‌توان عامل پیوندزننده این شاخص‌ها به یکدیگر دانست. به عبارت ساده‌تر، صادرات مهمترین اصل در توسعه همه جانبه اقتصاد کشورهاست.

دلیری ادامه داد: دستیابی به این مهم البته به زیرساخت‌های متنوعی نیاز دارد که دسترسی به بازارهای بین‌المللی یکی از مهمترین آنهاست؛ در این بخش البته به دو دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی و همچنین تصمیمات نادرست و اشتباه دولت‌ها در برقراری ارتباط تجاری با دیگر کشورها و منعطف نبودن این حوزه، سبب شده که شرایط در اغلب بازارهای هدف مناسب نباشد.

این کارشناس با تاکید بر سهم بالای ایران در بازارهای همسایه، استفاده از فرصت‌های موجود را اقدامی ضروری برشمرد و تاکید کرد: بازار ۳۰۰ میلیونی نفری مستعدی در منطقه وجود دارد که هم به لحاظ فرهنگی و تمدنی و هم به لحاظ سیاسی ارتباط عمیقی با کشور دارد. در شرایطی که حضور در بسیاری از بازارها به دلیل تحریم امکان‌پذیر نیست، افزایش سهم کشور از تجارت منطقه یک ضرورت است.

وی خاطرنشان کرد: عدم محدودیت‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه، آشنایی بازارهای آنها با تولیدات ایرانی، هزینه پایین حمل و نقل و همچنین قیمت تمام شده پایین، از مهمترین مزیت‌های محصول ایرانی در بازار همسایه است.