به گزارش اکونا پرس،

فرج امیدی در گفتگو با «روزگارما»؛ بر ضرورت توسعۀ صادرات و افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های موجود کشور در صادرات، موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگیری بین کشورهایی که عمدتاً واردکننده هستند، یک امتیاز بزرگ برای توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است.

وی افزود: همسایگان ایران چه کشورهایی که در منطقه قفقاز قرار دارند و چه آنهایی که در شرق و حوزۀ خلیج‌فارس با ایران مرز مشترک آبی و خاکی دارند، همگی در زمره واردکننده‌ها به حساب می‌آیند و این مهم خود سبب ایجاد یک مزیت رقابتی برای محصولات ایرانی شده است.

امیدی بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد و با اشاره به اشتراکات فرهنگی با جوامع اطراف، ادامه داد: نزدیکی فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی با کشورهای همسایه مخصوصاً در مرزهای شرقی و جنوبی، فرصتی طلایی برای توسعه صادرات است خاصه اینکه بسیاری از بازرگانان ایرانی حتی دفاتری را نیز در این کشورها به خصوص عراق فعال کرده‌اند. نزدیکی سبک زندگی و ذائقه فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها نیز عاملی‌ست که نه باید و نه می‌توان به راحتی از کنار آن گذشت خاصه وقتی بدانیم که یکی از اقدامات اقتصادهای بزرگ برای توسعه صادرات، همگرا کردن سبک زندگی جامعه هدف با مختصات فرهنگ بومی خود است.

وی استمرار در ارائه تسهیلات و حمایت‌های دولتی را امری ضروری دانست و یادآور شد: در شرایطی که کشورهای رقیب از همه داشته‌های خود برای حمایت از بازرگانان استفاده می‌کند، دولت نیز باید تسهیلات و مشوق‌های درخوری را برای تاجرانی ایرانی در نظر بگیرد تا این افراد بتوانند در یک محیط برابر با همتایان خارجی رقابت کنند.

این بازرگان در پایان ثبات قیمت‌ تمام‌شده محصولات و هزینه‌های جانبی صادرات را گامی موثر در توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این دو عامل در سال‌های اخیر خاصه در 5 سال گذشته، آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشور مخصوصاً صادرات وارد کرده است.