اکبر ابراهیم‌نژاد در گفتگو با «روزگارما» بر لزوم مدیریت کارشناسانه داشته‌ها و تولید محصولات تاکید کرد و گفت: این مهم در بخش کشاورزی به دلیلی اقتضائات آن از اهمیت بیسار بالاتری برخوردار است.

وی افزود: در دنیای امروز، محصولاتی می‌توانند در بازارهای داخلی و خارجی به موفقیت برسند که با نیازهای واقعی بازار انطباق داشته باشند و هر محصول دقیقاً به بازاری تزریق شود که نیاز آن وجود دارد. در سال‌های اخیر اما بی‌برنامگی در تولید محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان این بخش را سردرگم کرده است.

وی پایش جدی و کارشناسانه و اصلاح منطقی مقررات و بخشنامه‌های صادراتی را امری الزامی توصیف کرد و با اشاره به اهمیت این موضوع در توسعه بازارهای صادراتی، ادامه داد: در بیش از یک دهه گذشته، کشور در بخش صادرات یا دچار افراط و تعدد قوانین و مقررات بوده یا به تفریط دچار شده است. همین موضوع سبب شد خیلی زود عنان کار از دست برود و صادرات به حدی افت کند که کمترین نرخ آن را شاهد باشیم. تبعات منفی این افت خیلی زود به بخش تولید و در نتیجه حوزه اشتغال هم رسید.

ابراهیم‌نژاد تاکید کرد: فقدان تخصص و تعهد لازم در تصمیم‌گیران و مشورت نکردن با اهالی فن و فعالان بازار، کار را به جایی رساند که تولیدکننده و صادرکننده خیلی زود دلسرد شدند و کیفیت و کمیت فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند که این موضوع قطعاً روی درآمدهای ارزی کشور هم اثرگذاری منفی گذاشته و خواهد گذاشت.

این فعال اقتصادی یادآور شد: دولت‌ها باید بدانند دامنه اثرگذاری اقدامات غیرکارشناسانه‌ای مانند تعهد ارزی و یا دو نرخی کردن ارز و دیگر تصمیمات در حوزه اقتصاد به یک دوره خاص ختم نمی‌شود و در اغلب موارد حتی در صورت ملغی شدن آنها، تا مدت‌ها جامعه با آسیب‌های آن درگیر خواهد بود.