• با همکاری خانه مطبوعات و بانک ملی استان البرز برگزار شد

    پنجمین جشنواره مطبوعات استان البرز ، با هدف ارتقای سطح کیفی اخبار در بهره گیری از دانش روزآمد اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی در استان البرز به همت اداره کل…