• اخیرا شایعه‌ جیره‌بندی آب در کلان‌شهر کرج در برخی از خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر و براساس آن ادعا شد که تابستان امسال در پی بحران خشکسالی در کشور، ۱۲…