• در سرمایه‌گذاری جهانی؛

    مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس گفت: براساس رتبه‌بندی موسسه مستقل مطالعات شیمیایی (ICIS) در سال ۲۰۱۸، پس از باسف آلمان ،شرکت ماجایگاه دوم را در میان…