• حمیدرضا رستمی:‌

    ‌ مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندر امام با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران صنعت پتروشیمی، از مدیران و ‌کارشناسان گمرک و بخش‌های پشتیبان خواست تا با…