به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس محمد مهدی پوینده، رئیس بازرسی و حفاظت فنی این شرکت با اشاره به اهمیت نحوه راهبری سامانه بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) ،  به مجموعه  اقدامات صورت گرفته اداره متبوع خویش در این زمینه پرداخت و گفت : با توجه به رویکرد اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بکارگیری دانش و فناوری های نوین و پیشرفته در این حوزه، از سال گذشته اقدام به فراهم کردن مقدمات و بستر لازم برای اجرای بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) در سطح شرکت شده و نرم افزار مرتبط با این موضوع در حال خرید است. همچنین  بازدید میدانی از شرکت پالایش نفت آبادان در همین راستا صورت گرفت . به ویژه اینکه نحوه راهبری این سامانه پس از استقرار آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این بازدید تاثیر بسزایی در ارتقا دانش مسوولین و کارشناسان ذیربط دارد.

وی انجام این بازدید دو روزه  از یک پالایشگاه سرآمد و پیشرو بودن در استقرار و راهبری سامانه مذکور را، ذیل رویکرد دانش محور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حوزه های مختلف و روز آمد فنی و مهندسی دانست.

بر اساس این گزارش ، مهندس پوینده در رابطه با کارایی و عملکرد استقرار سامانه RBI   تصریح کرد : کارایی و عملکرد استقرار سامانه RBI  موجب ارزیابی دقیق وضعیت تجهیزات از دیدگاه بازرسی فنی و خوردگی شده و ضمن تعیین تاریخ بهینه برای بازدید و تعمیرات تجهیزات، موجب جلوگیری از اتلاف منابع و انرژی در سطح شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می شود.

این گزارش می افزاید ، با حضور مسوولان و متخصصان شرکت پالایش نفت آبادان، جلسات فنی-آموزشی خوبی در آن پالایشگاه برگزار شد و زمینه انتقال دانش و تجربیات موفق و کاربردی استقرار سامانه بازرسی بر مبنای ریسک در آن پالایشگاه به همکاران فراهم شد.