به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، در دومین نشست راهبردی سالیانه مدیران ارشد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس مهدی حیدری با تقدیر و تشکر ویژه از همکاران ستادی و شرکتهای تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، شرق و غرب در انجام تعهدات تولید تکلیفی جهت تامین سوخت زمستانی و رکوردشکنی در مقوله ذخیره سازی گاز طبیعی خاطرنشان کرد : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طی سال گذشته با وجود نیروی انسانی خلاق و متعهد خویش در ستاد و شرکتهای تابعه و مناطق عملیاتی توانست به تمامی تعهدات خود در بخش تولید ، توسعه و ذخیره سازی گاز طبیعی عمل نماید و کارنامه موفقی از خود بر جای نهد و خداوند را به جهت این انجام وظیفه و تعهد سپاسگزاریم و در سال جدید نیز با تعهد و روحیه همبستگی سازمانی می توانیم برای تحقق اهداف و چشم انداز های ترسیم شده ، با شتاب دوچندان در راستای جهش تولید گام برداریم .

وی خاطرنشان کرد : با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم ، تعهد و مسئولیت ما را در قبال وظایف محوله دوچندان خواهد کرد و در بخش مشارکت مردمی نیز زمینه و فرصت بسیار خوبی برای متخصصان بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان فراهم می شود که فرصت حضور در صنعت نفت را برای ارتقا و توسعه ملی و میهن عزیزمان به عمل آورند . در این رابطه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آمادگی خود برای همکاری با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح و پروژه های شرکت را اعلام می دارد.