به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی فجر،در ابتدای این نشست، عبدالله علی پناه رییس مجتمع شرکت ضمن خوشامدگویی به اعضای جلسه گفت:” نقطه نظر شرکت فجر در خصوص فعالیتهای فرهنگی، بررسی اثرگذاری و اثربخشی فعالیتهای پیشین در نخستین گام است و اینکه اثرات فرهنگی سال گذشته را بررسی کنیم و ببینیم آیا برنامه ها اثر بخش بوده است یا خیر”. وی در ادامه پیشنهاد داد که با تاکید بر سرمایه گذاری روی کودکان و نوجوانان، استفاده گسترده و حرفه ای از رسانه های ارتباطی و ارزیابی مستمر نتایج ،برنامه های فرهنگی تعریف شود.

در ادامه نشست یعقوب نقی زاده رییس امور فرهنگی و اجتماعی شرکت عملیات غیر صنعتی گفت:”تقویم طرح های فرهنگی و اجتماعی شرکتهای مستقر در منطقه با ۱۲ سرفصل و ۶۳ برنامه اجرایی با راهبری مشاور و دریافت دیدگاههای کارشناسان و مدیران تهیه و تنظیم گردیده است.همچنین در این برنامه، ضمن دریافت پیشنهادهای روسای روابط عمومی و مشاور پروژه، فعالیت های جدیدی متناسب با سیاستهای شرکت، اضافه گردیده است.”

سیدرضا مرویان،مشاوره و راهبر پروژه نیز در نشست هفتاد و چهارم مجمع روابط عمومی ها به گام های اساسی در برنامه ریزی اشاره کرد و گفت:”از ویژگی های برنامه ریزی، برنامه مبتنی بر نیاز و با تعیین هدف است و برنامه ای که دارای جامعیت و یکپارچگی است، برنامه موفقی می تواند باشد.”

مشاور مسئولیت اجتماعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در ادامه گفت: “سیاست های برنامه ای بر اساس نیاز و موضوعات کارکرد مجمع روسای روابط عمومی است و لازم است تاثیر فعالیت ها (impact) پیش بینی و پایش و اندازه گیری شود و نقشه راه  برنامه سه ساله یا چند ساله نیز تدوین گردد.”

 در ادامه این نشست، جوادگلی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به پیشرفت چشمگیر سیاستگذاری و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی صنایع پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر از روسای روابط عمومی منطقه خواست ارزیابی و نظارت بیشتری بر برنامه های فرهنگی اجرا شده در منطقه داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر سیاست هلدینگ خلیج فارس بر همکاری و تعامل با کل صنعت پتروشیمی افزود: “نگرش جامع و ارتباط با نخبگان همه بخش های موثر در جامعه پیرامونی با نگاه برنامه ای تقویت شود.”

گلی،رییس شورای فرهنگی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان پیشنهاد داد با توجه به تجربه موفق صنایع در ماهشهر در تهیه کتابچه تقویم فرهنگی، طی نشست مشترکی تجارب خود را در این زمینه با صنایع پتروشیمی مستقر در عسلویه نیز به اشتراک بگذارند.

سخنران پایانی نشست ،محسن آتش زمزم مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بود که ضمن تاکید بر کیفیت اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی به جای افزایش کمیت آنها،اظهار کرد: برای تاسیس زیرساختهای مناسب خانواده ها و مردم تلاش می کنیم تا رضایت مندی را در این زمینه افزایش دهیم.

در این نشست روسای روابط عمومی مجمع روابط عمومی به دیدگاههای تخصصی خود در زمینه برنامه عملیاتی پرداختند و ضمن طرح دغدغه ها، پیشنهادهایی برای بهبود فعالیتها مطرح نمودند.

2890_orig