به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران؛ این نشست با حضور نمایندگان استان‌های بلوک یک شامل البرز، سمنان، مرکزی و قم برگزار شد.

در این نشست به نحوه تدوین سناریو، تهیه پرسش‌های علمی و تعیین داوران مسابقات برای دفاتر تخصصی حوزه بهره‌برداری پرداخته شد.

آزمون تخصصی استانی در روز های ۲۹ و۳۰ مهرماه و آزمون تخصصی بلوک در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه با محوریت آبفای استان تهران برگزار می‌شود.