به گزارش اکونا پرس،

هم‌اکنون تعداد زیادی پروژه در صنعت نفت وجود دارد که مشکل تامین مالی دارند و چندین سال نیز از برنامه عقب هستند بنابراین باید روش‌هایی برای تامین مالی این پروژه‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی شود.

شرایط امروز با دو سال گذشته کاملا متفاوت است؛ هم‌اکنون بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد سرمایه پروژه‌ها صرف بازگشت پول می‌شود.

ساخت داخل در حوزه تامین مالی بسیار مهم است و بسیاری از مدیران پروژه‌ها به صورت جدی به استفاده از توانمندی‌ داخلی‌ها پرداخته‌اند.

هم‌اکنون ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که متاسفانه از آن استفاده نمی‌شود.

 شرکت‌های پتروشیمی ۲۰ درصد بازار سرمایه کشور را در اختیار دارند که باید بتوانند از این بازار مطالباتی داشته باشند.

هلدینگ خلیج فارس پارسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرد و امسال نیز آماده است که ۲ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر منتشر کند.

عرضه اولیه شرکت‌های پتروشیمی در بورس منابع خوبی را جذب می‌کند.