به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، هدف از برگزاری این مانور، سنجش عملکرد تجهیزات و افزایش آمادگی تیم واکنش در شرایط اضطراری است.

45d8345b-d21f-4448-b116-a510198e0805

ea47945d-699e-4aa7-8b85-729d7d391c4a