به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این گروه از نخبگان بازی‌سازی کشور از شرکت‌های پایانه و مخازن، مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی نوری بازدید کردند.

جواد گلی در این بازدید و در جمع نخبگان بازی‌ساز رایانه‌ای کشور به تشریح موضوعات صنعت پتروشیمی و اهمیت آن در کشور از لحاظ صرفه اقتصادی، اشتغال زایی و پرهیز از خام فروشی در جهت حمایت از تولیدات ملی در حوزه نفت و گاز کشور پرداخت.

در این بازدید همچنین تقی صانعی مدیر عامل پتروشیمی نوری، گزارشی از افتخارات شرکت، تولیدات و نیز داخلی سازی تجهیزات آن شرکت توسط مهندسان ایرانی ارایه کرد.

e4314c9f-de57-42ce-b0b1-9e16f04eda7a

660b5d44-9f41-4d65-96e8-3a00de99e414