به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در این دو روز تعداد 107 نفر از کارکنان متقاضی اهدا خون در مرکز خون گیری سازمان انتقال خون استان تهران مستقر در ساختمانهای ستاد ، حضور یافتند و از این تعداد 71 نفر 450 سی سی به ازای هر نفر خون خود را اهدا نمودند .

این گزارش می افزاید هر ساله کارکنان ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت های تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، شرق و غرب در امر خیر و خداپسندانه اهدای خون مشارکت می نمایند.