به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل از شرکت بهره‎‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی رئیس این منطقه عملیاتی، گفت: تعمیرات اساسی سال جاری با رکورد ۴۳ هزارنفر ساعت کار درگروه های چندگانه تعمیرات، بهره برداری، بازرسی و حفاظت فنی، ایمنی بهداشت و محیط زیست، خدمات پشتیبانی و حراست انجام شد.

مهندس مصطفی پالیزیان، با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در بازه زمانی تعمیرات اساسی، گفت؛ این تعمیرات پس از ارزیابی بازرسی و حفاظت فنی و در مجموع ۸۸۵ فقره درخواست کار تعمیراتی، بازرسی فنی و اصلاحیه های فرآیندی در پالایشگاه گاز فراشبند، تسهیلات مرکزی ناحیه آغار، مراکز جمع آوری و چاه‌های مربوط به آنها، خطوط لوله انتقال گاز و خطوط هوایی برق تحت پوشش منطقه، برنامه ریزی و عملیاتی شد.

وی، در ادامه افزود؛ از نقاط قوت این تعمیرات می توان به پشتیبانی، تعمیر و ساخت قطعات مورد نیاز واحد های درگیر در عملیات توسط کارگاه مرکزی منطقه اشاره کرد که علاوه بر سرعت بخشیدن به انجام کار، سود و صرفه اقتصادی نیز به دنبال داشت و این نشان از همت کارکنان در جهت تحقق تولید تکلیفی، شکوفایی و رونق اقتصاد کشور دارد.

پالیزیان، در پایان، گفت: تعمیرات منطقه عملیاتی آغار و دالان، دی و سفید زاخور با هدف آماده سازی واحد های عملیاتی جهت تامین سوخت زمستانی نیمه دوم سال از۱۱مهرماه سال جاری آغاز و در بازه زمانی ۱۴ روز به پایان رسید.

منطقه عملیاتی آغار و دالان، دی و سفید زاخور یکی از مناطق پنجگانه فعال عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در جنوب استان فارس قرار دارد.