به گزارش اکونا پرس،

مهندس ابوالقاسم ایرانی رئیس تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، در رابطه با زمان و تعداد نفر ساعت انجام این عملیات اظهار داشت: تعمیرات اساسی تاسیسات مرکز جمع آوری طی مدت 10روز انجام گرفت و در این مدت تعداد 975 درخواست کار و هشت هزار و 160 نفرساعت کار انجام گرفته و تاسیسات تولید گاز قبل از موعد مقرر تحویل واحد بهره برداری شد.

وی درباره دیگر اقدامات شاخص انجام شده در این تعمیرات افزود: از اقدامات شاخص دیگر می توان به تعمیرات اساسی چاه 48 A و B ، جایگزینی و عملیاتی نمودن بارل های(barrel) گاز ترش تله های دریافت کننده و ارسال کننده توپک و تعویض تفکیک گر خط H اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل از شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، مهندس ابوالقاسم ایرانی در خصوص اولویت اجرای پروژه توپک رانی قبل از تعمیرات اساسی فاز دو مرکز جمع آوری تصریح کرد: با توجه به اهمیت و اولویت توپک رانی، انجام این بخش از تعمیرات ضمن هماهنگی با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، طبق برنامه جدید در مهر ماه صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، از نکات قابل توجه در خصوص اقدامات تعمیرات اساسی تاسیسات فاز دو مرکز جمع آوری می توان به اتمام دو روز قبل از موعد مقرر یاد کرد که موجب افزایش 20 میلیون متر مکعب گاز به مجموع تولیدات این شرکت شد. همچنین در راستای اجرای این تعمیرات علاوه بر برخورداری از نیروی انسانی متخصص و بومی، تمامی قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیز از تولید کنندگان داخلی تامین شد.