به گزارش اکونا پرس،
 به نقل از  روابط عمومی این شرکت، با هدف کمک به زیرساختهای شهری و با توجه به نیاز آموزش و پرورش شهرستان بندر ماهشهر به نوسازی و بهسازی یک باب دبیرستان ، شرکت فجر انرژی خلیج فارس در قالب کمکهای عام المنفعه به شهرستان و از طریق شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر مبلغ ۳۵۰میلیون تومان اهدا کرد.
این پروژه که هم اکنون در حال پیشرفت فعالیت می باشد، با هدف توسعه فضاهای آموزشی و در جهت رویکرد مسئولانه شرکت به جامعه محلی آغاز شده و به زودی وارد مدار فعالیت می گردد.

گفتنی است شرکت فجر انرژی سالانه و در قالب کمکهای شورای راهبردی مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مستقر در ماهشهر، کمکهای عمرانی و جاری خود را به مردم شهرستان تقدیم می کند.