به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛مهندس سعید ناصری پور ،مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در رابطه با انجام این تعمیرات گفت: در این تعمیرات جهت رونق تولید یکی از کامل ترین عملیات های تعمیرات اساسی با تامین قطعات و مواد اولیه از داخل طی مدت زمان بسیار محدود انجام گرفت و کلیه مراحل انجام این پروژه، تنها با استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه و با همت مضاعف و کار شبانه روزی نیروهای متخصص و کارکنان منطقه انجام گرفته است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب درباره کارگروههای اصلی این تعمیرات تصریح کرد : فعالیت¬های تعمیرات در پنج گروه اصلی تعمیرات شامل تعمیرات خطوط لوله، تعمیرات مکانیک، تعمیرات برق، ابزاردقیق و کارگاه مرکزی پس از برنامه ریزی و انجام هماهنگی بین واحدها انجام گرفت و علاوه بر پنج گروه اصلی تعمیرات، سایر واحدهای ادارات بهره¬برداری، بازرسی فنی،HSE، خدمات فنی و ترابری در این فعالیت¬ها مشارکت داشتند.

 تعمیرات اساسی در واحد نمک زدایی نفت شهر شامل مواردی همچون رنگ آمیزی تجهیزات اصلی بر اساس گزارش های بازرسی فنی ، تعمیر و تنظیم تعدادی ازشیر های ایمنی ، تعویض تجهیزات مستعمل و آسیب دیده شامل تعدادی از نیپل های مربوط به چندراهه(manifold) ورودی چاهها در نمکزدایی، توپکرانی به سمت کارخانه در مسیر چاه سومار یک ، رسوب زدایی وشستشوی کامل داخل مخزن بهره برداری ، گریسکاری وروانکاری ولوهای شش حلقه چاه و گریسکاری ولوهای چندراهه های ورودی چاهها است. همچنین رسوب زدایی وشستشوی کامل داخل مخزن بهره برداری ، رفع گرفتگی وسرویس کامل کولرهوایی وتمیزکاری سینی های استریپر ، تعویض مسیر هوای ابزار دقیق رابط کارخانه قدیم به نمکزدایی ، رفع گرفتگی از ماسوره (spool) 8 اینچ خروجی نفت HP، روانکاری کلیه ولوهای مورد درخواست بهره برداری در واحد و سرویس کامل تجهیزات برقی از دیگر بخشهای صورت گرفته در این تعمیرات است.