به گزارش اکونا پرس،

مجری طرح‌های نیروگاه‌های خصوصی شرکت برق حرارتیافزود:نیروگاه سیکل ترکیبی گوهران فاز گاز را در زمستان سال 1396 افتتاح کرد و به بهره برداری رسید و واحد بخار این نیروگاه نیز در22 تیرماه امسال به شبکه سراسری برق سنکرون شد.

وی ادامه داد: مجموعه سیکل ترکیبی492 مگابایت است که می شود دو واحد 166مگاواتی گازی و یک واحد160 مگاواتی بخاری  و راندمان بخش گازنیروگاه34 درصد و راندمان کل حدود49 درصد است .

مصرف گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران 45 هزار متر مکعب در ساعت است و نوع سرمایه گذاری از طریق فاینانس شرکت مپنا انجام شده است و 200مگاوات ،شرکت مادر تخصصیبرقحرارتی   قرارداد خرید تضمینی برق دارد.

خبرنگار :مهناز برخورداری