به گزارش اکونا پرس،

مهدی مظفریان در این باره گفت: شبکه فاضلابِ طراحی‌شده برای مناطق ۴و ۸ تهران حدود ۱۲۰۵ کیلومتر است که تاکنون ۱۱۷۰ کیلومتر شبکه اصلی در این مناطق اجرا و لوله‌گذاری شده است.
او افزود: از میزان شبکه باقی‌مانده حدود ۲۶ کیلومتر آن دارای پیمان است و تا سال آینده اجرا خواهد شد.
به گفته مظفریان با توجه به وجود ۶۰ نقطه انفصال در این دو منطقه پیش‌بینی می‌شود تکمیل و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب این مناطق تا پایان سال ۹۹ طول بکشد.
مظفریان ادامه داد: قطر لوله‌گذاری شبکه در این مناطق از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر است که به علت بستر رودخانه‌ای و وجود زمین‌های سنگی و ممانعت ارگان‌های مدیرت شهری، اجرای شبکه در این مناطق با شرایط ویژه‌ای همراه بوده است.