به گزارش اکونا پرس،

باورش سخت وثقیل بودهمه شدیم اشک، ماتم وحسرت برای این سرمایه عظیم اجتماعی وملی! به یاد این زمزمه معروف خودش افتادم: یاران همه رفتند افسوس که جا مانده منم...پیر ره آمد وطریق رفتن اموخت...انکه نارفته وجا مانده منم! عاشق بود ومصداق عینی شهدای زنده، با روحی آرام هرچند نهادی بی قرار که در قامت افتخارملی با مدیریت دل، قلبها را سرداری میکرد، وجودش آرامش خاطر برای ایران و منطقه. نشانه قابل اتکا برای مردمش، بواسطه ارتفاعی که گرفته بود افتخارسربازی وطن را ازآن خود کرده بود و محبوب قلبها که مرزهای جغرافیایی را هم درنوردیده بود. محبوبیت فرامرزی او خار چشم بدخواهان این مرزوبوم بود. دشمنانش با شلیک به او دریایی از نفرت را درمیان مردم برای خود آفریدند. بدون تردید حاج قاسم قصه پرافتخار و قابل رجوع برای فرزندانمان ونسلهای آتی این مرزوبوم خواهد بود و شهادتش این اثربخشی را جاودانه ترکرد.ما نیزشهادتش را تبریک و تسلیت می گوئیم و یاد وخاطره اورا ارج می نهیم. از خداوند متعال محشور شدنش را با سالارشهیدان ابا عبدالله الحسین مسئلت میکنیم. اما آنچه برای ما درعرصه کارافرینی مهم است باید با اراده ایی محکم واستوار تولید قدرتمندانه را راسخ ترپی بگیریم وجریان خلق ارزش وثروت را برای مردم خود رقم زنیم واین بزرگترین پاسداشت برای روح بلند وملکوتی حاج قاسم هاست.

ما در پتروشیمی جم همه با هم برهمان عهد خود باقی و قافله کار وتلاش و رونق تولید را مصمم ترادامه می دهیم. انشاء الله.

شنبه چهاردهم دیماه نود وهشت.

محمدرضا سعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم.