به گزارش اکونا پرس،
به گزارش روابط عمومی شرکت برق حرارتی، وی در جریان‌بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ضمن بیان این مطلب افزود ارتباط با شرکتهای خارجی همطراز و صاحب تکنولوژی باید توسعه یابد تا از این طریق ضمن ارتقای سطح فنی در زمینه آموزش، تامین قطعات و خرید تجهیزات  عقب نمانیم.
مدیرعامل شرکت‌ برق حرارتی با تاکید بر رضایتمندی مشتری در پروژه های نیروگاهی گفت: مشتری باید از لحاظ قیمت، کیفیت و زمان دریافت خدمات آرامش و رضایت داشته باشد زیرا در غیر این صورت ممکن است بازار را از دست بدهید.
طرزطلب با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در زمینه خرید تجهیزات جدید وجود ندارد؛ گفت: در صورت وجود مطالبات از شرکتهای زیرمجموعه، ارز مورد نیاز تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد هیچ محدودیتی در زمینه افزایش سرمایه در شرکت تعمیرات نیروگاهی وجود ندارد و ضروری است تا این شرکت به سمت خصوصی سازی کامل و واقعی پیش برود..
طرزطلب با اشاره به روند خصوصی سازی در کشور و مشکلات آن گفت شرکت برق حرارتی به عنوان سهامدارعمده شرکت تعمیرات نیروگاهی آمادگی دارد تا راهکارهای ارایه شده از سوی آن شرکت را در زمینه های مالی و فنی به تصویب مجمع رسانده و اجرایی کند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی همچنین خواستار تقویت حوزه فعالیت های شرکت تعمیرات نیروگاهی در بخش بین الملل شد.