به گزارش اکونا پرس،

حسین سلیمی از ساخت ۱۲۰  پروژه ساخت قطعات مکانیکی، الکترونیکی و ابزار دقیق خبر داد و یادآور شد: در این زمینه صرفه جویی های بسیار زیادی شده است و قطعات ساخته شده در داخل به مراتب از نمونه خارجی آن بهتر است، که برگ زرینی از افتخارات صنعت برق هرمزگان به ویژه شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و نیروگاه بندرعباس به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با بیان اینکه نیروگاه بخار بندرعباس از مهم ترین و استراتژیک ترین نیروگاه های جنوب شرق کشور محسوب می شود، تصریح کرد: یکی از اهداف شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گام برداشتن در راستای قطعات ساخت داخل است که در این زمینه تخصص وتعهد پرسنل سخت کوش نیروگاه بندرعباس با اتکا به خودباوری ملی چشم انداز روشنی از این سند را به نمایش گذاشته اند که به مدد این همت والا، جایگاه نیروگاه بندرعباس در کشور برجسته شده است.

ظرفیت نیروگاه بخار بندرعباس هزار و ۳۲۰ مگاوات است و ۶۰ درصد برق استان هرمزگان توسط این نیروگاه تامین می شود./