به گزارش اکونا پرس،

همچنین طی حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی)آقای سید شهاب عظیمی پور به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول منصوب گردید.