به گزارش اکونا پرس،

سیف اله آقا بیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای بزرگ مخزنی کشور حدود 37 میلیارد و 150 میلیون مترمکعب است.

وی افزود: هم اکنون حدود 74 درصد حجم مخازن سدهای کشور پُر از آب است که نسبت به سال گذشته تنها حدود 6 درصد کمتر است و علی رغم اینکه در سال گذشته به ویژه در فروردین ماه سیلاب شدیدی را در مناطق غربی و جنوب غرب کشور داشتیم، از جهت توزیع مکانی ذخیره سدها امسال شرایط بهتری داریم.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در مقابل حدود 63 میلیارد مترمکعب ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال آبی گذشته امسال از ابتدای سال آبی تاکنون حدود 38 میلیارد مترمکعب ورودی داشتیم.