به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مجموعه ای با عنوان rest area که در زمینی بالغ بر ۷ هکتار زمین محصور و زیربنایی در حدود ۷۰۰۰ مترمربع در مجاورت بلوار اصلی منطقه ویژه از حدود ۱۵ سال پیش بلااستفاده مانده بود، با همت مدیران ارشد دو شرکت در حال سبک سازی و نوسازی است و امید می رود ظرف چند ماه آینده بخش مهمی از کمبود فضاهای اداری شرکت پتروشیمی شهید تندگویان را مرتفع سازد.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان بازوی اجرایی و فنی هلدینگ خلیج فارس، متولی و مجری بازسازی و نوسازی طرح فوق بوده و با استفاده از تجارب فراوان خود در منطقه استراتژیک بندرماهشهر قصد دارد تا با بجا گذاردن مجموعه ای زیبا، مهندسی ساز و با در نظر گرفتن مفاهیم توسعه پایدار، نقش خود را به عنوان یک شرکت توسعه محور و اجرایی در مجموعه هلدینگ خلیج فارس ایفا نماید.