به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ، مهندس سید ابوالحسن محمدی در این نشست ضمن معرفی رئیس جدید کمیته پژوهش و توسعه در منطقه عملیاتی خانگیران با اعلام این مطلب اظهار داشت: مقوله مدیریت دانش در صنعت نفت بایستی جایگاه ویژه خود را در میان کارکنان که حامل تجربیات ذیقیمتی هستند باز نماید . از آنجا که دانش از جمله مهم‌ترین دارایی‌های هر سازمان به شمارمی رود ، باید از این دارایی به نحوی چشم‌گیر و بهینه استفاده نماییم.تجاربی که رهاورد بیش از یکصد سال فعالیت صنعت نفت در کشورمان به حساب آید ، باید به شکل معقولی در قالب معرفت و دانش قرار گرفته و در اختیار آیندگان قرار گیرد.

وی در خصوص پیگیری اجرایی شدن حداقل سه پروژه پژوهشی در سال جاری تصریح کرد: بنا به موافقت مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مجوز اجرای سه پروژه پژوهشی اولویت دار در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق اخذ شده است که جهت اجرای پروژه ها در سال جاری نیاز به پیگیری دارد.

مهندس محمدی با اشاره به حائز اهمیت بودن فعالیتهای کمیته پژوهش و توسعه در دو سال گذشته خاطرنشان کرد : فعالیت های صورت گرفته در دو سال گذشته کمیته پژوهش حائز اهمیت بوده و بایستی با ادامه این روند علاوه بر پروژه های فنی و عملیاتی ، توجه ویژه ای به پروژه های فرهنگی، آزمایشگاهی و منابع انسانی صورت گیرد.