به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس احمد رجبی مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تشریح برنامه های اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در این شرکت اظهار داشت: در فاز نخست بر اساس دستورالعمل ابلاغی ، استقرار سیستم مدیریت انرژی در ساختمان‌های ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و همچنین شرکت‌های تابعه انجام و گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO۵۰۰۰۱ دریافت شده است.

وی افزود: فاز دوم به منظور اجرای دستورالعمل استقرار سیستم مدیریت انرژی مربوط به تدوین برنامه جامع استقرار سیستم مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در این رابطه شناسایی و تدوین برنامه جامع استقرار سیستم مدیریت انرژی و بهینه‌سازی سیستم‌ها در واحدهای صنعتی با مصرف سالانه بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز یا سوخت مایع معادل آن و همچنین واحدهای صنعتی شرکت‌های تابعه با مصرف سالانه بیش از یک مگاوات برق با همکاری شرکت‌های بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب در حال انجام است.

مدیریت تولید این شرکت از انجام ممیزی فنی انرژی در منطقه عملیاتی سراجه قم و پالایشگاه دالان خبر داد و تصریح کرد : استقرار سیستم مدیریت انرژی در منطقه عملیاتی سراجه قم در مرحله انجام ممیزی فنی انرژی، جمع آوری اطلاعات و مستندات سیستمی است . همچنین در پالایشگاه دالان طی ممیزی فنی انرژی انجام شده، تجهیزات بارز مصرف کننده انرژی شناسایی و برای هریک معیار اندازه گیری تعریف شده است.