به گزارش اکونا پرس،
 به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در جلسه امضای تفاهم نامه که با حضور دکتر نظری مدیرعامل شرکت پازارگاد، ناظم معاون بیمه آسیا، اشرف زاده مدیرعامل شرکت پترول و دیگر اعضای هیأت مدیره بیمه آسیا برگزار شد، تفاهم نامه همکاری و افتتاح شعبه بیمه‌ی پازارگاد آسیا عسلویه منعقد و این شعبه فعالیت خود را شروع کرد.

در مرحله نخست ده شرکت پتروشیمی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پترول ، گروه سرمایه گذاری ایرانیان  تحت پوشش بیمه‌ی آسیا پازارگاد قرار گرفتند و بیمه این شرکت ها توسط شعبه بیمه پازارگاد آسیا انجام می شود.

شرکت بیمه آسیا در شهرستان عسلویه و منطقه پارس جنوبی تاکنون نماینده ای نداشته و برای نخستین بار شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به عنوان شعبه بیمه آسیا در این منطقه فعالیت خود را شروع کرده است.

گفتنی است پیش از این شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد نمایندگی بیمه کار آفرین را در اختیار داشته است.