به گزارش اکونا پرس،

سمانه رحیمیان‌سرای،مدیر بازرگانی داخلی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس:

محصولات مرتبط با بورس انرژی از سوی چهار ‌شرکت  ‌پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، نوری و پارس از مجموعه هلدینگ خلیج فارس سهمی 70 درصدی از عرضه محصولات ‌14 شرکت پتروشیمی ‌به این بورس را دارند.

ما برای افزایش عرضه محصولات فعلی و اضافه کردن محصول ‌LPG ‌‌ به لیست ‌عرضه‌های خود ‌هیچ محدودیتی نداریم و این افزایش عرضه منوط به تامین زیر ساخت‌های لازم از سوی بورس انرژی است.‌

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بورس، شفافیت اطلاعات است و با استفاده از همین ظرفیت و نیز با توجه به ‌درخواست‌های ‌صورت گرفته از مرداد ماه سال جاری عرضه دریایی در رینگ بین‌الملل بورس انرژی علاوه بر رینگ داخلی و صادرات زمینی را آغاز کردیم.